ตำบลสวนหลวง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสวนหลวง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามนัย มาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,143 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอน 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกในวันที่ 28 เมษายน 2539 ตำบลสวนหลวงตามความเป็นมา หมายถึง สถานที่ของหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสวนหลวง คือ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวงเรียกว่า "บ้านสวนหลวง" ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่า ในเดือน 5 ของทุกปี บ้านสวนหลวงจะต้องส่งส่วย ให้กับหลวงและได้ใช้ชื่อบ้าน จากบ้านสวนหลวงมาใช้เป็นชื่อตำบล คือ ตำบลสวนหลวงในปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 22,687.50 หรือ ประมาณ 36.300 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มใช้เป็นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม มีคลองฆ้องไหลผ่านทางตอนกลางของตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เชียรเขา และ ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท้องลำเจียก และ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทองพูน และ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่เจ้าหัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,539 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,414 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2. วัดพังยอม
3. วัดทุ่งเทื่อ
4. สำนักสงฆ์หนองหินหลัก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 โทร : 0-7536-2571

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.