ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปากน้ำ เทศบาลเมืองกระบี่ จัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2479 โครงการยกฐานะท้องที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นเทศบาลเมืองกระบี่ มีพื้นที่ 2.75 ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะเป็นที่ราบ ติดกับชายทะเล เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น มีตลาดชุมชน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับตำบลกระบี่น้อย ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,990 คน ชาย 7,136 คน หญิง 7,854 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) สวนสาธารณะธารา
2) วัดแก้วโกรวาราม
3) ศาลหลักเมือง
4) เขาขนาบน้ำ
5) เขื่อมริมแม่น้ำกระบี่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.