ตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหน้าเขาได้รับอนุมัติจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2523 โดยแยกมาจากตำบลเขาพนม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ บ้านหน้าเขา บ้านบางส้าน บ้านต้นพง บ้านเขาดิน บ้านห้วยน้ำแก้ว บ้านต้นหาร บ้านเขาวัวพลัด ตำบลหน้าเขาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีสภาพพื้นที่บางส่วนเป็นเขาเชิงเขา เหมาะแก่การทำการเกษตร มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาพนม ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 9,700 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม และอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,949 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,894 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. น้ำตกต้นหาร
2. วัดถ้ำโกบ
3. โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
4. โรงเรียนบ้านเขาดิน
5. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.