ตำบลทรายขาว
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทรายขาว เป็น 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และได้แบ่การปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และลาดต่ำ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดต่อกับทะเลอันดามัน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,478 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,397 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย ประมง และรับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียน
2) วัด
3) มัสยิด
4) โบสถ์
5) สถานีตำรวจภูธรตำบล
6) สถานีอนามัย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.