ตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปลายพระยา เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 4 ตำบลของอำเภอปลายพระยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ ระยะทางจากตำบลถึงจังหวัดกระบี่ ประมาณ 65 กิโลเมตร เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2516 แยกมาขึ้นกับกิ่งอำเภอปลายพระยา และเมื่อ 13 เมษายน 2520 ยกฐานะเป็นตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวน มีเนินเขาและภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อน มีต้นไม้ และพืชสวนปกคลุมพื้นที่อย่างแน่นหนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,322 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,167 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ , ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา
2. โรงเรียนปลายพระยาพิทยาคม
3. สถานีตำรวจภูธร อ.ปลายพระยา
4. โรงพยาบาลปลายพระยา
5. ถ้ำประสาทนาฬาคิริง
6. วัดปากน้ำ
7. วัดบางเหียน
8. วัดบางเงิน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.