ตำบลเขาเขน
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคลองยา เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอปลายพระยา เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดและได้โอนตำบลเขาเขน ให้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออ่าวลึก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2516 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภออ่าวลึก และตั้งกิ่งอำเภอปลายพระยา และให้ตำบลเขาเขนมาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอปลายพระยา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2520

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง และมีภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก มีฝนตกชุกตลอดปี และมีดินที่อุดมสมบูรณ์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา และ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,220 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,353 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก
อาชีพเสริม เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.เขาเขน
2. สถานีอนามัยบ้านหมู่บ้านตัวอย่าง
3. สถานีอนามัยคลองปัญญา
4. สถานีอนามัยบ้านช้องแบก
5. วัดหมู่บ้านตัวอย่าง
6. วัดช่องแบก
7. วัดควนเศียร
8. วัดถ้ำรอบ
9. วัดถ้ำธนาคาร
10. สำนักสงฆ์เขาสิงห์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.