ตำบลห้วยยูง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลห้วยยูงแต่เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สภาพเดิมเป็นป่าที่สมบูรณ์มาก มีลำห้วยไหลผ่าน มีต้นยูงอยู่สองข้างลำห้วยเรียกว่า "ห้วยยูง"

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินควน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยาง มีที่ราบเล็กน้อยมีป่าบ้างบางส่วน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาพนม และ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกยาง, ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,344 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,659 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดโคกเคี่ยม
2) โรงเรียนบ้านห้วยยูง
3) โรงเรียนบ้านห้วยมัด
4) โรงเรียนบ้านในทับ
5) วัดห้วยคราม
6) โรงเรียนห้วยคราม
7) โรงเรียนบ้านนาปง
8) โรงเรียนบ้านบกห้อง
9) สถานีอนามัยบ้านห้วยคราม
10) สถานีอนามัยบ้านห้วยมัด
11) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
12) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.