ตำบลตากแดด
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตากแดดเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมืองพังงา ห่างจากที่อำเภอ 8 กิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 บ้านสวนพริก หมู่ที่ 3 บ้านบางญวน หมู่ที่ 4 บ้านในหงบ-ควนคา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลตากแดด สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูง และติดกับป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าชายเลน) ที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่ากอ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเกาะปันหยี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลถ้ำน้ำผุด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 733 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ เพาะเลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์น้ำ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดธัญญเขต
2) สวนนก
3) ถ้ำลอด
4) คลองถ้ำ
5) สำนักงานองค์การโทรศัพท์
6) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
7) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา
8) สถานีอนามัย
9) มัสยิด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.