ตำบลเกาะคอเขา
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเกาะคอเขา เป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบเป็นทะเลน้ำลึกเดิมมีการค้าขายกับต่างชาติและมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ต่อมาได้ลดฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอคุระบุรีระยะหนึ่ง แต่เพื่อความเหมาะสมปัจจุบัน ตำบลคอเขา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตะกั่วป่า

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ เดินทางเข้าสู่ตำบลได้ด้วยทางเรือ จะมีเรือรับจ้างและแพขนานยนต์ไว้บริการนักท่องเที่ยว โดยจะมีท่าเทียบเรือในหมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทะเลในอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่กับ ทะเลอันดามัน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 873 คน และจำนวนหลังคาเรือน 369 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำการประมง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. เกาะผ้า
2. เมืองโบราณ
3. เกาะคอเขารีสอร์ท
4. สำนักสงฆ์ทุ่งตึก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.