ตำบลบางเหรียง
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
บางเหรียง ซึ่งตำบลที่เรียกขานกันตามลักษณะธรรมชาติจากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสว่า ชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ โดยประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน หาของป่า ปลูกผัก ชาวบ้านพักอาศัยบริเวณห้วย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "บาง" และบริเวณนั้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่มีใบและยอดคล้ายสะตอ เรียกว่า ต้นเหรียง จากทำเลที่ตั้งจึงเรียกว่า "บางเหรียง" และได้ขยายหมู่บ้านมีความเจริญขึ้น จึงยกฐานะเป็นตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ราบมีเล็กน้อยอยู่ระหว่างไหล่เขาตลอดแนว 2 ด้านของตำบล ราษฎรอาศัยตามที่ราบเชิงเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,077 คน และจำนวนหลังคาเรือน 505 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่, เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก สวนผลไม้
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมนับถือ
2) พระพุทธอิทธิมงคลชัย
3) พระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม
4) สถานีอนามัยตำบลบางเหรียง
5) ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับปุด
6) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.