ตำบลรัษฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลรัษฎาเดิมชื่อ ตำบลสั้นใน ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิษศรภักดี (คอชิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในจำนวน 19 แห่ง ทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 ในการยกฐานะในครั้งแรก

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ตำบลมีเนื้อที่โดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร (23,994 ไร่)พื้นที่ประมาณ ร้อยละ 40 เป็นภูเขา อีกร้อยละ 60 เป็นพื้นที่ราบประกอบด้วยที่ราบเนินเขา (ม.2,3,5 และ ม.6) และที่ราบริมฝั่งทะเล (ม.1,4 และ 7) ซึ่งเป็นป่าชายเลน มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ม.1 บ้านเกาะสิเหร่ ม.2 บ้านบางชีเหล้า,หมู่ที่ 3 บ้านกู้กู,ม.4 บ้านแหลมตุ๊กแก,ม.5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก, ม. 6 บ้านหลักกงษี ม.7 บ้านท่าเรือใหม่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลเกาะแก้ว
ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลวิชิตและตำบลกระทู้
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 28,142 คน และจำนวนหลังคาเรือน 13,360 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม ค้าขาย ทำสวน การประมง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดเกาะสิเหร่
2.ท่าเทียบเรือประมง
3.ท่าเรือท่องเที่ยว
4.ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี
5.การเคหะแห่งชาติ
6.องค์การสะพานปลา
7.หมู่บ้านชาวไทยใหม่(ชาวเล)
8.สถาบันราชภัฎภูเก็ต
9.องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา
10.สถานีอนามัยตำบลรัษฎา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล รัษฎา :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: (076) 213151, 221062 โทรสาร: (076) 215381

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล รัษฎา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.