ตำบลฉลอง
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลฉลอง เป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลของอำเภอเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ชื่อตำบลฉลอง สันนิษฐานว่ามาจากชื่อวัดฉลอง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านเขาน้อย หมู่2 บ้านบนสวน หมู่3 บ้านป่าไล่ หมู่4 บ้านนาใหญ่ หมู่5 บ้านนากก หมู่6 บ้านฉลอง หมู่7 บ้านวัดใหม่ หมู่8 บ้านโคกทราย หมู่9 บ้านโคกโตนด หมู่10 บ้านยอดเสน่ห์

วัดฉลองเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำตำบลฉลอง
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา ที่ราบและพื้นน้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด 21,293 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลวิชิต
ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลราไวย์
ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลวิชิต
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลกะรน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,361 คน และจำนวนหลังคาเรือน 7,592 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้าง ค้าขาย การเกษตร
อาชีพเสริม การเกษตร ประมง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดฉลอง
2.ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
3.สวนสัตว์ภูเก็ต
4.ไอแลนด์ซาฟารี
5.สถานีตำรวจภูธร ต.ฉลอง
6.สยามซาฟารี
7.สวนงู
8.วัดลัฏฐิวนามราม(วัดใต้)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.