ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเชิงทะเลเดิมเป็นตำบลที่อยู่ติดบริเวณชายหาด น้ำทะเล ท่วมไม่ถึงทั้ง 6 หมู่บ้านติดต่อกับบริเวณชายหาด จึงเรียกว่าตำบลเชิงทะเล ได้แก่ หมู่1 บ้านเชิงทะเล หมู่2 บ้านบางเทา หมู่3 บ้านหาดสุรินทร์ หมู่4 บ้านป่าสัก หมู่5 บ้านบางเทานอก หมู่6 บ้านโคกโตนด

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบติดภูเขา มีลำคลองระยะสั้นๆ พื้นที่ติดทะเลตลอดแนวมีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการทำธุรกิจ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ทิศใต้ ติดกับ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เทพกระษัตรี และ ต.ศรีสุนทร อ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,803 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,846 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.หาดสุรินทร์
2.หาดบางเทา
3.เกาะกะทะ เกาะแวะ
4.วัดเชิงทะเล
5.วัดอนามัยเกษม
6.หาดลายัน
7.มัสยิดมูกัรร่ม
8.มัสยิดอันซอร์รีซุนนะฮ์
9.หาดเลพัง
10.อ่าวหินกรวย
11.หาดแหลมสิงห์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 247 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.