ตำบลคลองน้อย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
พื้นที่ตำบลคลองน้อยเป็นที่ราบลุ่มประกอบด้วยลำคลองหลายสายล้อมรอบอยู่และแตกแขนงเป็นลำบางเล็กๆ จึงได้ชื่อว่าคลองน้อย โดยได้ตั้งเป็นตำบลคลองน้อยขึ้นมาและอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท้องถ่วง หมู่ 2 บ้านบางแทงแรด หมู่ 3 บ้านคลองน้อย หมู่ 4 บ้านค้อบน,หัวแหลม หมู่ 5 บ้านปากคลองน้อย หมู่ 6 บ้านทอนหญ้าปล้อง หมู่ 7 บ้านค้อล่าง หมู่ 8 บ้านดอนโก,บางมะพร้าว หมู่ 9 บ้านค้อล่าง
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีประมาณ 14 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งทะเล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วัดประดู่ อ.เมือง และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางใบไม้ , ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ คลองพุนพิน อ.พุนพิน และ ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,674 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,122 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย/รับจ้าง/ประมง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดทาราวดี
2. สำนักงาน อบต.คลองน้อย
3. ศูนย์อาหารแปรรูปเกษตรกร
4. ที่ทำการ ศอช.ต.คลองน้อย
5. ศูนย์สาธิตการตลาด
6. โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง และโรงเรียนบ้านแทงแรด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.