ตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปากแพรกจัดตั้งเมื่อ 10 ก.ค.21 โดยแยกมาจากตำบลไชยคราม ประชากรพูดภาษาท้องถิ่น นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจาก จ.นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอำเภอดอนสัก ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ 85 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขาสู่พื้นที่ราบ มีป่าอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าวัดประดู่-ไชยคราม ป่าต้นน้ำตกวิภาวดี น้ำตกกลางทอง และพื้นที่ราบลุ่ม ประชากรมีอาชีพทำสวนยางพารา ทำนาข้าวและสวนผลไม้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 25 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,529 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,943 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนสามัญ 1 แห่ง
2) โรงเรียน สปอ. 8 แห่ง
3) วัดและสำนักสงฆ์ 7 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง
5) แหล่งท่องเที่ยว 2 แห่ง
6) อบต. 1 แห่ง
7) หน่วยรักษาป่า 1 แห่ง
8) แขวงการทาง 1 แห่ง
9) โทรศัพท์สาธารณะ 6 หมู่บ้าน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ปากแพรก :
ที่อยู่ : 364 หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84040 โทร : 077 259046 ต่อ 108

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแพรก

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.