ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลอิปัน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนถิ่นเดิม มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ราษฎรได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อลำคลองอิปันที่ไหลผ่าน และมีนายศัก หอมประกอบ เป็นกำนันคนแรก เมื่อ 2499 ได้มีการแยกตำบลบางสวรรค์ออกจากตำบลอิปัน และเมื่อ 2517 ได้มีการแยกตำบลอิปันเป็นตำบลไทร ซึ่งขณะนั้นมีนายขจร หล่อพันธุ์ เป็นกำนัน มีหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ปัจจุบัน 12 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลอิปัน ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระแสง 2 กม. มีเนื้อที่ 47,303 ไร่ (75 ตารางกิโลเมตร) เป็นที่พื้นที่การเกษตร 35,399 ไร่ ภูมิประเทศเป็นเนินสูง และที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียวและดินลูกรัง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พ่วงพรมนคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตงไทรขึง , ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,234 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,739 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดย่านดินแดง
2) วัดไสขรบ
3) ที่ว่าการอำเภอพระแสง
4) สถานีตำรวจภูธรอ.พระแสง
5) โรงเรียนพระแสงวิทยา
6) โรงพยาบาลพระแสง
7) สระหนองอุโบสถ
8) ธนาคาร 3 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.