ตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลมะลวนเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพุนพิน ห่างจากที่ว่าการอำเภอพุนพิน 15 กิโลเมตร มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,406 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,024 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยสัตว์ ปลูกผัก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดแหลมไผ่ วัดมะลิวัลย์ และวัดสัมพันธ์วนาราม
2. โรงเรียนวัดแหลมไผ่ โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรียนห้วยกรวด
3. สถานีอนามัย 2 แห่ง
4. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์
5. กองบิน 7

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.