ตำบลตะกุกเหนือ
กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นกิ่งอำเภอวิภาวดี เมื่อ 1 เมษายน 2535

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและเนินดินสูงๆ ต่ำๆ และเป็นป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 29 มีแม่น้ำคลองยันไหลผ่านระยะทาง 27 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 190,937 ไร่ เป็นพื้นที่ราบ 34,000 ไร่ พื้นที่ภูเขา 156,937 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ กิ่ง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ทิศใต้ ติดกับ อ.คีรีรัฐนิคม , อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ท่าฉาง , อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่ง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง และ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,295 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,903 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. น้ำตกบางจำ/น้ำตกโกะกะ
2. วัดอรัญญาราม/วัดวิภาวดีวณาราม(วัดสหกรณ์)
3. อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
4. จุดชมวิวผาไทรน้อย
5. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง(ทอผ้า)
6. แม่น้ำคลองยัน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.