ตำบลท่ามะพลา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่ามะพลา ในอดีตการจราจรยังไม่สะดวก การสัญจรไปมายังไม่มีถนน การเดินทางมีแต่เรือแพและลำน้ำเท่านั้น ซึ่งแม่น้ำหลักคือ แม่น้ำหลังสวน ริมฝั่งเป็นดงไม้ คือ "ไม้พลา" ท่าเรืออยู่ริมฝั่งกลางดงไม้ เรียกว่า "ท่าไม้พลา" มีหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้ ๆ เรียก "บ้านไม้พลา" เวลาผ่านนานไปเริ่มเพี้ยนเป็น "ท่ามะพลา" มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันตำบลท่ามะพลา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหลังสวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่ทะเล หมู่ 2 บ้านในลุ่ม หมู่ 3 บ้านหนองเทา หมู่ 4 บ้านหนองหิน หมู่ 5 บ้านทุ่งทอง หมู่ 6 บ้านบ้านชายเขา หมู่ 7 บ้านเขาเงิน หมู่ 8 หมู่ 9 บ้านดอนนนท์

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ทั่วไปที่ราบและที่เชิงเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.423 ตร.กม. หรือประมาณ 15,889.37 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,124 คน และจำนวนหลังคาเรือน 854 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้ เช่น กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ทุเรียนกวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต. ท่ามะพลา
2. วัดราษฎร์บูรณาราม
3. วัดถ้ำเขาเงิน
4. แหล่งน้ำทะเล
5. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.