ตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่ออดีตได้มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายนิครน ได้เดินทางมาจากต่างถิ่นเข้ามาตั้งรกราก ทำฟาร์มเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ จนมีรายได้มีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีคนหนึ่งชาวบ้านในแถบนี้จึงเรียกกันติดปากว่า เศรษฐีนิครน ซึ่งเศรษฐีนิครน เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีแก่เพื่อนบ้านทุกคนและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในบริเวณนี้ ต่อมาเมื่อเศรษฐีนิครนได้ถึงแก่ความตาย เพื่อเป็นอนุสรณ์ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อพื้นที่บริเวณแถบนี้ว่า บ้านครน ต่อมาบ้านครนได้มีการขยายออาณาเขตยกฐานะเป็นตำบล จึงได้ชื่อว่า ตำบลครน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ประชากรในตำบล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิม และย้ายถิ่นฐานมาจากท้องถิ่นอื่น เข้ามาจับจองที่ดินทำการเกษตร มีการตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายตามพื้นที่ของตนเอง และตามแนวทางถนนในหมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งระยะ และ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากแพรก และ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,040 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,920 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) น้ำตกธารทิพย์
2) น้ำตกขานาง
3) น้ำตกแก่งพรุเตย
4) ถ้ำเขาหลัก
5) ถ้ำเสือแก้ว
6) วัดช่องรอ
7) วัดน้ำฉา
8) ร.ร.ครนพิทยาคม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.