ตำบลทุ่งตะไคร
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ที่มาของ "ทุ่งตะไคร" เดิมเรียกว่าบ่อตะไคร ต่อมามีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่มาก ประกอบกับพื้นที่เหมาะแก่การทำนา เนื่องจากพื้นที่ต่ำ ประชาชนจึงบุกเบิกเพื่อขยายทุ่งนา เพื่อปลูกข้าวมากขึ้นเป็นทุ่งกว้าง จึงเปลี่ยนมาเป็นชื่อทุ่งตะไคร้ และเพี้ยนเป็นทุ่งตะไครจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาสัก และ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตะโก และ ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,711 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,428 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก
2) สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งตะโก
3) โรงพยาบาลทุ่งตะโก
4) โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
5) พระธาตุมุจลิน
6) วัดธรรมถาวร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.