ตำบลตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตะโกเป็นตำบลหนึ่งใน 4 ตำบลของอำเภอทุ่งตะโก ตั้งชื่อตามคลองโก และต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือต้นตะโก โดยขุนผา ซึ่งเป็นกำนันในขณะนั้ จึ้งตั้งชื่อตำบลเป็นตำบล ตะโก จนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคใต้นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าทอง บ้านท่า บ้านคลองเพรา บ้านแหลมยางนา บ้านทับช้าง บ้านควนดิน บ้านดอนเมา บ้านเขาเหรง บ้านควนเสาธง บ้านฉานเรน บ้านเนินทอง บ้านห้วยคล้า บ้านคลองลาด

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับที่ราบสูงและค่อยๆลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก .ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาขา อ.หลังสวน และต.เขาข่าย อ.สวี จ.ชุมพร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,717 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,504 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.น้ำตกคลองเพรา
2.น้ำตกฉานเรน
3.ถ้ำหน้าผากฉานเรน
4.วัดท่าทอง
5.วัดท่าสุธาราม
6.วัดควนตะโก
7.โรงเรียน 6 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.