ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเขารูปช้าง ตั้งชื่อตามลักษณะภูเขา ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายช้าง หันหัวไปทางทิศเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเขารูปช้าง มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา ด้านตะวันตกตอนกลางเป็นที่ราบ ตะวันออกติดอ่าวไทย มีโรงงานอุตสาหกรรม มีลักษณะกึ่งชุมชนเมือง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.เกาะแต้ว , อบต.พะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 40,309 คน และจำนวนหลังคาเรือน 14,241 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพรอง งานประดิษฐ์หัตถกรรม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เขารูปช้าง :
ที่อยู่ : 119 หมู่ที่3 ถนนเก้าเส้ง - จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6791-4

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล เขารูปช้าง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.