ตำบลคลองเปียะ
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิม คำว่าตำบลมีชื่อว่า "คลองเปรียะ" ซึ่งคำว่าเปรียะ นั้นเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้าย ๆ กับต้นหนามเตย บริเวณใบจะมีหนามคมสามารถนำไปใช้ประโยชน์สามารถนำไปทำเสื่อใช้ปูที่นอนได้ ชอบขึ้นตามสายน้ำริมธาร ซึ่งปัจจุบันยังมีชื่อคลองที่เปรียะเป็นธารน้ำเล็ก ๆ อยู่ในหมู่บ้าน ต่อมาภาษาใต้ชอบเรียกสั้น ๆ เพี้ยนมาเป็นตำบลคลองเปียะ จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ 8 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา และอีก 3 หมู่บ้านเป็นพื้นที่เชิงเขาเหมาะสำหรับทำสวนยางพารา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,143 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,162 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพหลัก ทำน้ำปลา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัด 5 แห่ง
2) มัสยิด 1 แห่ง
3) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล คลองเปียะ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ หมู่ที่ 2 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร. 074-477135

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเปียะ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.