ตำบลนาทวี
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาทวี เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอนาทวี ซึ่งแยกมาเป็นกิ่งอำเภอจากหัวเมืองจะนะ และตั้งเป็นอำเภอนาทวี เมื่อปี 2498 เนื่องจากพื้นที่ตำบลนาทวีส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา มีหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตชุมชนเมือง หรือเทศบาล จำนวน 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล จำนวน 12 หมู่บ้าน ประชาชน ในเขตเทศบาลอยู่กันหนาแน่น เนื่องจากมีข้าราชการที่อยู่ต่างถิ่น และประชาชนที่มาประกอบอาชีพด้านการค้าขาย และรับจ้างเป็นส่วนมาก

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนาทวี สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา มีหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ราบ คือ หมู่ที่ 1 ในตลาดอำเภอนาทวี หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 และ 14 และเป็นที่เชิงเขา หมู่ที่ 5, 10, 11, 12, 13, 15 และ 16
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าประดู่ , อบต.ปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.วังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.คลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,980 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,758 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดนาทวี
2) ที่ว่าการอำเภอนาทวี
3) สำนักงานขนส่งจังหวัด
4) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
5) วิทยาลัยการอาชีพ
6) สำนักงานไฟฟ้า
7) สำนักงานบริการโทรศัพท์
8) สำนักงานประปา
9) ค่ายตำรวจ ตชด.

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.