ตำบลนาหมอศรี
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาหมอศรี เดิมราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาข้าว สมัยก่อน "หมอศรี" เป็นหมอรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยประจำตำบล มีที่นาเป็นของตนเองมาก ราษฎรจะต้องเดินผ่านที่ดินของหมอศรีเป็นประจำ ต่อมาชาวบ้านได้เรียกตำบลนี้ว่า "นาหมอศรี" มาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหมอศรีตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมทุกปี ทำให้ไร่นาของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี ฉะนั้น พื้นที่ตำบลนี้ จึงไม่เหมาะที่จะทำสวนไม้ผลแต่เหมาะกับการทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,395 คน และจำนวนหลังคาเรือน 547 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพเสริม ทำสวนไม้ผล (ในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง)
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดนาหมอศรี
2) สถานีอนามัยประจำตำบล
3) มัสยิดบ้านทุ่งแหลกลาง
4)โรงเรียนบ้านโมย
5) มัสยิดบ้านโมยตก
6) โรงเรียนนาหมอศรี

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.