ตำบลสะท้อน
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสะท้อน เป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอนาทวี และตั้งเป็นตำบลตั้งแต่ยังเป็นกิ่งอำเภอนาทวีสะท้อนเดิมเป็นสายน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำ เมื่อพื้นที่ลุ่มน้ำเต็มอิ่ม ก็จะไหลย้อนกลับมาที่เดิม เรียกว่า สะท้อน แต่ปัจจุบัน อบต. สะท้อนได้นำผลสะท้อนมาเป็นสัญลักษณ์ของตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสะท้อนตั้งอยู่ในที่ราบสูงเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทำสวนยางพาราอยู่กันอย่างกระจัดกระจายในชุมชน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าประดู่ , ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทับช้าง , ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองกวาง , ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,575 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,519 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) สถานีตำรวจภูธร
2) ที่ทำการป่าอนุรักษ์ป่ากราด
3) ที่ทำการ อบต.
4) โรงเรียน
5) สถานีอนามัย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.