ตำบลเกาะสะบ้า
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเกาะสะบ้าเป็นตำบลหนึ่งใน 7 ตำบลของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประชากรตำบลเกาะสะบ้าเป็นคนพื้นเพเดิมที่ได้มีการปลูกยางพาราพื้นเมืองกันแบบธรรมชาติ มีการทำนาหาของป่า เดิมเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก ได้มีการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกพืชไร่ ยางพารา แต่ในช่วงนั้นผลผลิตได้ไม่ดี ในปัจจุบันเมื่อกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้เข้าไปสงเคราะห์จึงได้ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีกันเกือบจะเต็มพื้นที่ ผลผลิตจากยางพารานับว่าสูงพอสมควร ประชากรมีการตื่นตัวในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ปัจจุบันเริ่มสนใจปลูกผลไม้กันมากขึ้น ทำในลักษณะไร่นาสวนผสม

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเกาะสะบ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเทพา และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด พื้นที่ประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือ 81,250 ไร่ เป็นที่ราบเชิงเขาในตอนกลางของตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.สะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เทพา , อบต.วังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.วังใหญ่ , อบต.สะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,133 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,162 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก - ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม - ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ควนลงโบสถ์ (วัดนิคมประสาท)
2. แหล่งท่องเที่ยวพรุกระจูด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสะบ้า :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสะบ้า หมู่ที่ 1 บ้านหัวสวน ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสะบ้า

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.