ตำบลสะบ้าย้อย
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ก่อตั้งเป็นอำเภอสะบ้าย้อยโดยนายอำเภอคนแรก ชื่อ นายชาญ ณ พัทลุง เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2499

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสะบ้าย้อย ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 39,435 ไร่ หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยและที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย เป็นต้นน้ำ แม่น้ำเทพา นาทวี ที่ราบสูงและมีภูเขาสูงทั่วไป
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,993 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,100 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา 196 ครัวเรือน ทำสวน/ทำไร่ 1,327 ครัวเรือน
อาชีพเสริม กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มผลิตส้มแขก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
2) เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
3) โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
4) สภอ. สะบ้าย้อย
5) วัดสะบ้าย้อย
6) โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา (มัธยม)
7) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะบ้าย้อย
8) ธนาคารออมสิน สาขาสะบ้าย้อย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล สะบ้าย้อย :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล สะบ้าย้อย

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.