ตำบลคูหา
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคูหา ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา มีลำธารน้ำไหลผ่านพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกยางพาราและไม้ผล แต่ก่อนเมื่อมีการขโมยวัวจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่ตำบลคูหาแล้วมักจะหาย หาไม่เจอ เพราะพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เลยเรียกว่าโคหาย ต่อมาเพื้ยนมาเป็นคูหา และเป็นชื่อตำบลจนถึงบัดนี้

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะบ้าย้อย , ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,051 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,761 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำนา ทำสวน ทำไร่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล คูหา :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล คูหา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.