ตำบลกำแพงเพชร
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลกำแพงเพชร เดิมเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ.2435 เข้ามาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เรียกว่า อำเภอกำแพงเพชร และปี พ.ศ.2480 เปลื่ยนชื่อเป็น "อำเภอรัตภูมิ" ระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดสงขลา 60 กิโลเมตร เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 86.6 ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นภูเขาสูงทางด้านทิศใต้ของตำบล แหล่งน้ำส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันตก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,177 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,145 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ
2) โรงพยาบาลรัตภูมิ
3) สถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตภูมิ
4) ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้
5) นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
6) วัดใหม่ทุ่งคา
7) วัดเขารักเกียรติ
8) วัดเขาตำน้ำ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงเพชร :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร หมู่ที่ 6 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-438016 โทรสาร 074-430259

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงเพชร

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.