ตำบลปาดังเบซาร์
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปาดังเบซาร์ แยกจากตำบลทุ่งหมอ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2527 เพราะตำบลทุ่งหมอมีพื้นที่กว้าง ยากแก่การปกครอง และตำบลปาดังเบซาร์เป็นตำบลติดต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซีย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสะเดา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน แยกออกเป็นเขตเทศบาล 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านต้นพยอม หมู่ที่ 2 บ้านปาดังเบซาร์ และหมู่ที่ 9 บ้านควนขัน

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา , รัฐเปอริส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.สตูล , ประเทศมาเลเซีย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,546 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,220 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ทำสวนยางพารา ตัดเย็บเสื้อผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
3. โรงเรียนระดับประถม 7 แห่ง
4. สถานีอนามัย 3 แห่ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ปาดังเบซาร์ :
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 10 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90240 โทรศัพท์ – โทรสาร 074-522310

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ปาดังเบซาร์

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.