ตำบลคลองอู่ตะเภา
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคลองอู่ตะเภาแยกมาจากตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ มีแม่น้ำชื่อคลองอู่ตะเภาผ่านพื้นที่ตำบลจึงมีชื่อตำบลคลองอู่ตะเภา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ทำนา และทำสวน แบ่งการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่เพียง 6 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,525 คน และจำนวนหลังคาเรือน 665 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.อบต.คลองอู่ตะเภา
2.วัดท่าแซ
3.สถานีอนามัยตำบลคลองอู่ตะเภา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล คลองอู่ตะเภา :
ที่อยู่ : 42 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 0-7431-8209 โทรสาร : 0-7455-4080

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองอู่ตะเภา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.