ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทุ่งใหญ่ เมื่อก่อนได้มีราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนบริเวณที่ราบทุ่งใหญ่ เห็นว่าพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงได้ชวนกันตั้งบ้านเรือนบริเวณนั้น ปัจจุบันบริเวณที่ทุ่งราบ คือบริเวณ ม.2 บ้านทุ่งใหญ่

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบกว้างใหญ่มีเทือกเขาคอหงส์กั้นระหว่างตำบลคอหงส์ เป็นแหล่งกำเนิดของลำคลอง ซึ่งประชาชนสามารถนำน้ำมาทำการเพาะปลูก

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.น้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.พิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.คอหงส์ , เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,771 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,630 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพรุเตาะ
2. วัดทุ่งงาย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร 0-7421-9198 ,0-7421-9199

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.