ตำบลท่าข้าม
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าข้ามเดิมมีท่าใช้สำหรับข้ามไปยังตำบลน้ำน้อย และที่ท่านี้เองมีหญิงคนหนึ่งข้ามไปหาคนรักซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อข้ามไปแล้วได้เสียชีวิตอยู่ฝั่งตรงข้ามคือฝั่งบ้านท่านางหอม ตำบลน้ำน้อยในปัจจุบัน และที่ตรงนี้เองจึงเรียกว่าบ้านท่าข้าม ต่อมาเป็นตำบลท่าข้าม

สภาพทั่วไปของตำบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา มี 8 หมู่บ้าน คือ บ้าน แม่เตย คลองจิก ท่าข้าม ปีก หนองบัว หินเกลี้ยง เขากลอนออก เขากลอนตก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,746 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,334 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ตำบลท่าข้าม
2. อนามัยตำบลท่าข้าม
3. วัดแม่เตย
4. วัดท่าข้าม
5. วัดโคกสูง
6. วัดหินเกลี้ยง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.