ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลน้ำน้อย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่าง อำเภอหาดใหญ่ กับ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ความเป็นมาของชื่อตำบลนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่า “บ้านน้ำน้อย” เพราะตรงหลักกิโลเมตรที่ 19 มีภูเขาและต้นไม้ใหญ่มากมาย ภายในภูเขาแห่งนี้มีธารน้ำไหลตลอดทั้งปี ชาวบ้านสมัยก่อน จึงเรียกว่า “บ้านน้ำย้อย” ต่อมาทางราชการได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “บ้านน้ำน้อย” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน


สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลน้ำน้อย มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ราบทุ่งนา พื้นที่ลาดเชิงเขาและลาดเอียงจากภูเขาน้ำน้อยไปจดทะเลสาบสงขลา ตามแนวคลองน้ำน้อยและคลองพะวง

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.พะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทุ่งใหญ่ , เทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ท่าข้าม , อบต.ทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.คูเต่า , เทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,716 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,906 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกผัก ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดศรีษะคีรี ม.4
2) วัดท่านางหอม ม.5
3) วัดน้ำน้อยนอก ม.1
4) วัดน้ำน้อยใน ม.2
5) ที่ทำการ อบต. ม.1
6) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
8) สถานีอนามัย 2 แห่ง
9) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11
10) ศูนย์ฝึกอบรมการประปาส่วนภูมิภาค
11) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา
12) ศูนย์ผสมเทียมบ้านแหลงกง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำน้อย :
ที่อยู่ : 1/33 ถนนไทยรัฐพัฒนา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7444-5359 โทรสาร 0-7444-6983

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำน้อย

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.