ตำบลคลองหรัง
อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคลองหรัง เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลทุ่งพระเคียน จากนั้นได้แบ่งการปกครองออกเป็นตำบลคลองหรัง อำเภอหาดใหญ่ และอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอนาหม่อม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบัน คือ อำเภอนาหม่อม

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนเขาเหลี่ยม เขาจันดี และเขาบ่อท่อ คลองหรัง คือ ลำน้ำสายหลักของตำบล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15131.25 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม และ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคลองเปียะ , ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,082 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,089 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนยาง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) น้ำตกโตนลาด
2) วัดแม่เปียะ
3) โรงเรียนวัดแม่เปียะ
4) อ่างเก็บน้ำปลักทิง
5) ที่ทำการ อบต.คลองหรัง
6) สถานีอนามัยตำบล
7) โรงเรียนบ้านต้นปริง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล คลองหรัง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง หมู่ที่ 2 อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 โทร. 0-7438-3011 โทรสาร 0-7438-2292

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหรัง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.