ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ที่ตั้งกลุ่มบ้าน เป็นที่ราบสูงเลียบทะเลสาบ ราษฎรสร้างบ้านเรือนบนเนินเขา สถานที่ชาวบ้านเรียกว่า "หน้าเขา" สมัยก่อนเรียกสถานที่นี้ว่า "เมืองสิงขร" เป็นเมืองเก่า และภูเขาเหล่านี้ เมื่อมองระยะห่างจากที่อื่น จะเห็นดินสีแดง ทุกคนจะเรียกภูเขาบริเวณนี้ว่า "หัวเขาแดง" และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตำบล "หัวเขา" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ราษฎรประกอบอาชีพประมง ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มหนาแน่น นับถือศาสนาอิสลาม 90% นับถือศาสนาพุทธ 10%
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.สทิงหม้อ
ทิศใต้ จรด ต.ทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันออก จรด ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรด ทะเลสาบสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,344 คน ชาย 7,066 คน หญิง 7,278 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ประมง
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ป้อมปืนโบราณ
2) เจดีย์องค์ดำ, องค์ขาว
3) สุสานสุลต่านสุไลมาน
4) ท่าเรือน้ำลึกสงขลา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.