ตำบลโคกม่วง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโคกม่วง เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลทุ่งลาน เมื่อ 1 เมษายน 2535 ซึ่งเป็นเขตพัฒนาออกเป็น 8 หมู่บ้าน และต่อมาได้เปิด
เขตหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน เป็น 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตร เป็นที่ตั้งของสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สถานที่ผลิตน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 3 แห่ง วัด 4 แห่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองหอยโข่ง , ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,961 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,886 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา, ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดโคกม่วง
2. วัดปลักคล้า
3. เขาวังชิง
4. ศพด.บ้านโคกสักออก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โคกม่วง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7447-3388 โทรสาร 0-7447-3388 ต่อ 17

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โคกม่วง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.