ตำบลควนโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด




 
ประวัติความเป็นมา :
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยเป็นตำบลควนโพธิ์มาก่อนแล้ว พอถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำบลควนโพธิ์ถูกยุบไปเป็นตำบล เมื่อปีพุทธศักราช 2486 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2523 ตำบลควนโพธิ์ ได้แยกออกจากตำบลฉลุงเป็นตำบลควนโพธิ์อีกครั้ง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลควนโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสตูลและห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ระยะทาง 19 กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,152 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,141 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชัพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำนา ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.ควนโพธิ์ หมู่ 2
2.สถานีอนามัย ต.ควนโพธิ์ หมู่ 5
3.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.