ตำบลวังประจัน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
วังประจัน เป็นชื่อตำบล คำว่า "วัง" หมายถึงหุบเขา หุบควน หรือแหล่งน้ำลึก "ประจัน" มาจากคำว่า "บราจัน" หมายถึง กะปิ เนื่องจากมีก้อนหินลักษณะเหมือนก้อนกะปิเป็นจำนวนมากอยู่ในลำคลอง ปัจจุบันคือคลองทุ่น ได้แยกการปกครองจากตำบลควนสตอ ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เมื่อวันที่ 15 กันยายน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน กำนันคนปัจจุบันคือ นายสมัย ละใบแด

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทางภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่บางส่วนติดต่อกับวนอุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน พื้นที่ทั้งหมด 66,090 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ทิศใต้ ติดกับ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน และ ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,395 คน และจำนวนหลังคาเรือน 489 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา/ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการสภาตำบลวังประจัน
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
3. ด่านศุลกากร
4. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
5. มัสยิด จำนวน 4 แห่ง
6. โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.