ตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลควนกาหลงแยกมาจากตำบลทุ่งนุ้ย โดยมีนายคลาย มีขำ เป็นกำนันคนแรก ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากที่
อื่น เช่น จังหวัดพัทลุง สงขลา และจากอำเภอควนโดน จ.สตูล คำว่าควนกาหลง หมายถึงพื้นที่ประกอบด้วยป่าและควนจำนวนมาก เล่ากันว่าแม้แต่สัตว์ปีกเช่น กา เมื่อออกไปหากินตอนเช้า เย็นกลับรังหลงทางหารังไม่เจอ จึงเรียก ควนกาหลง ปัจจุบันตำบลควนกาหลงแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2540

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบเชิงภูเขา อยู่ห่างจากศาลากลางฯ 37 กม. เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอควนกาหลง มีองค์การบริหารส่วนตำบล ควนกาหลง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอควนกาหลง เป็นระยะทาง 7 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล และ เทือกเขาบรรทัด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน และ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง และ ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,438 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,556 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนยางพารา

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
3. วัดกุมภีล์บรรพต
4. น้ำตกสายใจ
5. น้ำตกธาราสวรรค์
6. โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสตูล
7. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
8. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้สตูล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ควนกาหลง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 โทร : 074 791167 , โทรสาร : 074 791167

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ควนกาหลง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.