ตำบลเขาขาว
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเขาขาวอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอละงู มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสันติสุข หมู่ 2 บ้านหาญ หมู่ 3 บ้านบ่อหิน หมู่ 4 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ 5 บ้านดาหลำ หมู่ 6 บ้านทุ่งเกาะปราบ หมู่ 7 บ้านนาข่าใต้

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเขาขาว มีพื้นที่ประมาณ 39.154 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูล พื้นที่แบบลูกคลื่นลอน ลาดเล็กน้อยถึงที่ราบระดับความชัน 10 ม.20 ม.จากระดับน้ำทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประกอบด้วยภูเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ละงู อ.ละงู , อบต.นิคมพัฒนา กิ่ง อ.มะนัง และ อบต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,046 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,444 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) แหล่งท่องเที่ยวถ้ำวังคราม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.