ตำบลนาบินหลา
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
สมัยก่อนมีศาลาอยู่หลังหนึ่ง ชาวบ้านเรียกกันสั้น ๆ ว่า "หลา" และมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ด้วยกัน จำนวน 5 คน จึงได้ตั้งชื่อว่า เบญจศาลาและต่อมาชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นคำแผลงเปลี่ยนไปจากเสียงเดิมกลายเป็น "นาบินหลา"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนาบินหลาตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอเมืองตรัง ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,411 คน และจำนวนหลังคาเรือน 836 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ปลูกพืชผักสวนครัว
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดทุ่งหินผุด
2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
5) วัดทุ่งชน
6) องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
7) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
8)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล นาบินหลา * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา 25/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทร/โทรสาร 0-7520-3393

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.