ตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลห้วยยอดเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำพราย ต่อมาได้แยกเป็นตำบลห้วยยอด และตำบลน้ำพรายต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลปากคม ตำบลห้วยยอดเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ บางแห่งเป็นควน มีภูเขา แม่น้ำไหลผ่าน เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,264 คน และจำนวนหลังคาเรือน 731 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. เขาพระยอด
2. น้ำตกโตนคลาน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยอด * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทร : 0-7527-2331

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.