ตำบลในเตา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลในเตาได้แยกออกจากตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อ 28 ในเตาเป็นชื่อเฉพาะ มีประวัติมายาวนานจนไม่สามารถหาผู้เล่าได้ แต่สันนิษฐานว่ามีอายุการตั้งบ้านเรือนเท่ากับอายุวัด เป็นตำบลที่อยู่ในหุบเขา มีจำนวน 4 หมู่บ้าน อยู่ในหุบเขาทั้ง 4 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 หมู่บ้าน อากาศชื้น ฝนตกตามฤดูกาล เหมาะแก่การเพาะปลูก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะชำ อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,770 คน และจำนวนหลังคาเรือน 791 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัด 1 แห่ง
2) โรงเรียนประถม 1 แห่ง
3) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
6) ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
7) ศูนย์พัฒนาเด็ก 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ในเตา * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท์ : 0-7557-8238, แฟกซ์ : 0-7557-8237

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.