ตำบลวังมะปรางเหนือ
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังมะปรางเหนือ เป็นตำบลที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเขตการปกครองออกจากตำบลวังมะปราง อำเภอลิเภา จังหวัดตรัง แบ่งเขตออกมาเป็นอำเภอวังวิเศษ เมื่อปี 2524 ประกอบด้วย 10 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบางนา, หมู่ที่ 2 บ้านน้ำฉ่า, หมู่ที่ 3 บ้านบางพระ, หมู่ที่ 4 บ้านโคกพลา, หมู่ที่ 5 บ้านบางลึก, หมู่ที่ 6 บ้านช่องลม, หมู่ที่ 7 บ้านวังวิเศษ, หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่, หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งส้าน, หมู่ที่ 10 บ้านบางสมบูรณ์

สภาพทั่วไปของตำบล :
ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคใต้ นับถือศาสนาพุทธ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแมม่น้ำคลองชีไหลผ่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 68.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,811 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ิทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางกุ้ง และ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,053 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,478 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม การทำจักสาน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1 ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ
2 โรงพยาบาลวังวิเศษ
3 สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังวิเศษ
4 ที่ทำการไปรษณีย์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 17 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 โทร : 075 262230 โทรสาร : 075 262230

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.