ตำบลนาหมื่นศรี
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาหมื่นศรี เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอนาโยง ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านใสใหญ่, หมู่ที่ 2 บ้านนาหมื่นศรี, หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ, หมู่ที่ 4 บ้านใสเดือย, หมู่ที่ 5 บ้านนาจิก, หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา, หมู่ที่ 7 บ้านใสบ่อลึก, หมู่ที่ 8 บ้านควรสวรรค์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,855 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,317 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.