ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ไม่ปรากฏแน่ชัด แต่จากการสอบถามและบอกเล่าจากผู้สูงอายุในตำบลรุ่นก่อน ๆ ได้ความว่าพื้นที่เป็นศูนย์กลางของตำบล เป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินสูงและมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ คือ ต้นขนุนอยู่มาก ทำให้ต่อมาภายหลังได้ใช้ชื่อต้นขนุน เป็นที่มาของชื่อ "ตำบลควนขนุน"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลควนขนุนเป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบลของอำเภอเขาชัยสน โดยมีพื้นที่ประมาณ 39.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,690 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,451 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,831 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. แหล่งน้ำทะเลพระ
2. วัด 5 แห่ง
3. โรงเรียน 7 แห่ง
4. สถานีอนามัย 3 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.