ตำบลหานโพธิ์
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหานโพธิ์ เป็นตำบลหนึ่งเดิมขึ้นกับอำเภอลำปำ ต่อมาได้แยกการปกครองมาขึ้นกับกิ่งอำเภอเขาชัยสน ตามประวัติความเป็นมา คำว่า "หานโพธิ์" มาจากคำว่า "หาน" แปลว่าบึงน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในบริเวณ หมู่ที่ 2, 3 และใกล้บริเวณวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านหน้า เรียกว่า "หานโพธิ์" มาจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบ มีพื้นที่ 35,748 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลควนมะพร้าว, ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาชัยสน, ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,580 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,855 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
3. วัด 6 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5. สถานีอนามัย 3 แห่ง
6. อบต. 1 แห่ง
7. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
8. สถานีรถไฟ 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.